Verlichting van de pijn door meditatie anders dan placebo

31 augustus 2016

Door: Fleur Kortekaas

Een nieuwe studie toont aan dat mindfulness-meditatie pijn kan verlichten op een manier die qua werkingsmechanisme verschilt van het placebo-effect. Onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Neuroscience, vond dat mindfulness-meditatie niet alleen beter werkte dan placebo of nep-meditatie voor verlichting van pijn, maar dat het andere hersengebieden dan de placebo activeert (Zeidan et al., 2015).

Er is een groeiende hoeveelheid bewijs dat mindfulness-meditatie de subjectieve ervaring van pijn kan veranderen. Maar onderzoekers wisten tot nu toe nog niet hoe deze vorm van meditatie perceptie van pijn verandert. Sommigen hebben gesuggereerd dat het angst bij pijn zou verminderen, terwijl anderen speculeren dat het als een placebo werkt.

Om te onderzoeken of mindfulness-meditatie dezelfde pijnverlichtende neurale reactie in de hersenen als het placebo-effect teweegbrengt, vergeleek een team van onderzoekers, MRI-beelden van patiënten met mindfulness met patiënten die nepbehandelingen (nep-meditatie of placebo) ondergingen. Bij mindfulness-meditatie bleken andere hersengebieden dan de nep-meditatie en placebo interventies betrokken. Activatie werd onder meer waargenomen in de orbitofrontale cortex en de anterieure cingulate cortex. Daarnaast vond in de mindfulness-meditatie groep de grootste pijndaling plaats.

De nep-mindfulness leidde ook tot een significante vermindering van pijn, maar deze daling leek veroorzaakt te worden door een lagere ademhalingsfrequentie. Deze ontspanningsreactie is echter niet-specifiek voor mindfulness (dus placebo). Mindfulness-meditatie, echter, veroorzaakte zelfs grotere reducties in pijn onafhankelijk van de ademhalingsfrequentie. De onderzoekers suggereren dat deze vermindering van de pijn werd bereikt door neurale mechanismen die geen verband houden met typische ademhalings-gerelateerde ontspanningstechnieken.

Bron:
Zeidan, F., Emerson, N. M., Farris, S. R., Ray, J. N., Jung, Y., McHaffie, J. G., & Coghill, R. C. (2015). Mindfulness Meditation-Based Pain Relief Employs Different Neural Mechanisms Than Placebo and Sham Mindfulness Meditation-Induced Analgesia. The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience, 35(46), 15307–25. doi:10.1523/JNEUROSCI.2542-15.2015