Vetoplosbare vitaminen versterken werking antibiotica

28 november 2017

Mensen met COPD en taaislijmziekte zijn extra vatbaar voor de bacterie Burkholderia cenocepacia. Professor Miguel Valvano en zijn team aan het Wellcome-Wolfson Instituut voor experimentele geneeskunde in Queen’s University Belfast voeren daarom onderzoek uit naar deze bacterie. Antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor behandeling van patiënten. Het team ontdekte dat de in vet oplosbare vitaminen alfa-tocoferol en vitamine K2 een cruciale rol kunnen spelen die potentieel levensveranderend is.

Het onderzoeksteam ontdekte namelijk lipocalines in het lichaam. Deze biochemische structuren vangen het antibioticum waardoor het minder goed in staat is om haar doel te bereiken. Vervolgens zette het team stoffen in die meer aantrekkingskracht hebben op deze lipocalines zodat ze als een soort magneet deze lipocalines aan zich binden. Hierdoor wordt voorkomen dat ze antibiotica uitschakelen. Stoffen die deze lipocalines in sterke mate kunnen opvangen zijn de in vet oplosbare vitaminen alfa-tocoferol en vitamine K2.

‘Dit is een opwindende en potentieel levensveranderende ontdekking, met name relevant voor patiënten met taaislijmziekte die chronisch met multiresistente bacteriën worden geïnfecteerd’, vervolgt Valvano. In vervolgonderzoek gaat het team antibiotica samen met vetoplosbare vitaminen toedienen om te zien of de werking van antibiotica hierdoor daadwerkelijk in tact blijft.

Het hele artikel kunt u hier lezen.

Bron:
Omar M. El-Halfawy, Javier Klett, Rebecca J. Ingram, Slade A. Loutet, Michael E. P. Murphy, Sonsoles Martín-Santamaría, Miguel A. Valvano. Antibiotic Capture by Bacterial Lipocalins Uncovers an Extracellular Mechanism of Intrinsic Antibiotic Resistance. mBio, 2017; 8 (2): e00225-17