Vitamine K-tekort oorzaak van hart- en vaatziekten bij COPD?

23 januari 2018

Hart- en vaatziekten komen veel voor onder patiënten met chronische obstructieve pulmonaire aandoeningen (COPD). COPD-patiënten gebruiken daarom antibloedstollingsmedicatie. Hoewel men steeds meer overgaat op het voorschrijven van direct orale anticoagulantia (DOAC’s), is het gebruik van vitamine K-antagonisten (VKA’s coumarine) nog steeds wijdverbreid.

Deze VKA’s veroorzaken een vitamine K-tekort en dat leidt tot aderverkalking. Aderverkalking gaat hand in hand met degradatie van elastine, een eiwit wat de bloedvaten soepel houdt. En juist die elastinedegradatie komt veel voor bij COPD-patiënten. Inname van vitamine K daarentegen heeft een positief effect op de bloedvaten.

Artsen en onderzoeker van het academisch ziekenhuis te Maastricht stellen daarom vraagtekens bij het gebruik van vitamine K-antagonisten bij COPD-patiënten. In hun publicatie exploreren zij de theorie dat een door deze medicatie geïnduceerd vitamine K-tekort de motor is achter de pathogenese van hart- en vaatziekten bij deze groep patiënten. Zij pleiten voor onderzoek waarin wordt beoordeeld of suppletie met vitamine K elastinedegradatie en aderverkalking bij deze groep patiënten tegen kan gaan (Piscaer et al., 2017).

Bron:
Piscaer, I., Wouters, E. F. M., Vermeer, C., Janssens, W., Franssen, F. M. E., & Janssen, R. (2017). Vitamin K deficiency: the linking pin between COPD and cardiovascular diseases? Respiratory Research, 18(1), 189.