Project Mijn Eigen Onderzoek van start

17 september 2018

Platform Patiënt en Voeding wil dat de experimenten van patiënten (en gezonde burgers) met voeding serieus worden genomen. Beide groepen experimenteren thuis met een enorme hoeveelheid diëten en voedselpatronen, puttend uit uiteenlopende voedselbronnen (gangbaar, biologisch, superfoods, enz.) en geïnspireerd door diverse gezondheidsparadigma’s (zoals ayurveda, Traditional Chinese Medicine, voedselzandloper, paleodieet).

Deze voedselexperimenten laten zowel successen als mislukkingen zien. De ervaringskennis die we zo opbouwen kon tot voor kort niet gebruikt worden door de biomedische wetenschap. De wijsheid die erin zit, kon niet uitgefilterd worden. Daarom streefde Patiënt en Voeding naar een experimenteerplatform, een plek waar we ervaringen op een gestructureerde wijze gedocumenteerd kunnen worden. Zo kan de praktijkkennis van het experimenterende individu ook benut worden, in het belang van ons allemaal.

Vanaf najaar 2018 gaat een concreet onderzoeksproject van start dat aansluit op het idee van Patiënt en Voeding om gegevens te verzamelen van al deze ervaringen via een experimenteerplatform. In een driejarig project zijn de patiënten zélf onderzoeker. Een heel mooi samenwerkingsverband, met Stichting Mijn Data Onze Gezondheid en AMC als trekkers, ondersteunt de zelfonderzoekers. Onder andere met een handige monitoringsapp, analyses en dataopslag. Het is een hele nieuwe, bottom-up gestuurde onderzoeksaanpak, uitgewerkt rondom mensen met darm- en vermoeidheidsklachten, die een interventie met probiotica en/of supplementen overwegen.

Voor meer informatie zie www.MDOG.nl

Bron:
Nieuwsbrief Patiënt en Voeding. Geraadpleegd via www.patientenvoeding.nl