Vroeggeboorte kan leidden tot visuele problemen

28 november 2011

Onderzoeksteam VU, Koninklijke VISIO en Emma Kinderziekenhuis AMC komt met resultaten.

Amsterdam, 28 november 2011 – Te vroeg geboren kinderen kunnen last hebben van visuele problemen. Dat publiceren onderzoekers uit een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit, Koninklijke Visio (het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen) en het Emma Kinderziekenhuis AMC in het tijdschrift Research in Developmental Disabilities. Die visuele problemen kunnen samengaan met bewegingsproblemen en dat kan later leiden tot leermoeilijkheden op school.

Ontwikkelingsproblemen
Dankzij verbeteringen in de medische zorg en begeleiding voor te vroeg geboren kinderen, ontwikkelen sommige van deze kinderen zich voorspoedig. Bij andere te vroeg geborenen worden ontwikkelingsproblemen geconstateerd die niet altijd goed te begrijpen zijn. Zogenaamde cerebrale visuele stoornissen (CVI) kunnen de onderliggende oorzaak zijn van de slecht begrepen ontwikkelingsproblemen. CVI wordt veroorzaakt door problemen met de verwerking van visuele informatie in de hersenen (dus niet door problemen in het oog).

Figuurtje natekenen
De onderzoekers analyseerden data van studies over ernstig prematuur geboren kinderen (met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of een geboortegewicht van minder dan 1500 gram). Zij baseren hun uitspraken op resultaten van 1478 kinderen waarbij de visuele waarneming werd onderzocht en 2132 kinderen waarbij het vermogen werd getest om visuele informatie te gebruiken voor het handelen (visueel-motorische integratie), zoals bij het natekenen van een figuurtje.

Te vroeg geboren kinderen hebben gemiddeld gezien vaker problemen met visuele waarneming. Het gaat daarbij niet om het herkennen van voorwerpen of mensen, maar om het waarnemen en inschatten van de ruimtelijke relaties in een afbeelding. Daarnaast hebben deze kinderen een verminderde vaardigheid om visuele informatie te gebruiken voor het handelen. De waarnemings- en visueel-motorische problemen blijven bestaan tot na de puberteit. Bovendien komen de visueel-motorische problemen in grotere mate voor bij jongens dan bij meisjes.

Nog geen behandeling
Visuele waarneming en visueel-motorische integratie zijn van groot belang voor het functioneren op school. Bekend is dat de schoolse vaardigheden eveneens achterblijven bij deze kinderen. Onderzoeker Christiaan Geldof: “Onderkenning van visuele problemen is belangrijk, omdat anders misschien ten onrechte gedacht wordt dat deze kinderen minder intelligent zijn. Helaas zijn deze visuele problemen niet te verhelpen met een bril. Het is een grote uitdaging om een behandeling te vinden die wel effectief is. Hieraan werken we met professionals uit verschillende disciplines.”