Werking vitamine C bij sepsis

12 december 2017

De status van cel-vrije hemoglobine (CFH) blijkt een indicator te zijn voor de schade door oxydatieve stress. Studies van de groep van Kuck laten dit zien. Bij de meeste patiënten met sepsis blijkt deze status verhoogd te zijn.

Toename van de doorlaatbaarheid van het endotheel staat aan de basis van de shock en massale orgaandisfunctie die we zien bij sepsis. Op verschillende manieren is geprobeerd middelen in te zetten die deze toegenomen permeabiliteit verminderen. Tot op heden helaas zonder succes. Uit ander onderzoek is gebleken dat vitamine C bij sepsis de integriteit van het endotheel zou kunnen beschermen.

Uit vervolgonderzoek van Kuck (cel studie) blijkt nu dat het endotheel permeabel wordt bij sepsis door een vitamine C tekort. Al het intracellulaire vitamine C wordt verbruikt tot er een tekort is en CFH het endotheel verder kan beschadigen.

De onderzoekers concluderen dat vitamine C bij sepsis ingezet zou kunnen worden om het endotheel te beschermen en permeabiliteit te voorkomen (Kuck et al., 2017).

Bron:
Kuck, J. L., Bastarache, J. A., Shaver, C. M., Fessel, J. P., Dikalov, S. I., May, J. M., & Ware, L. B. (2017). Ascorbic acid attenuates endothelial permeability triggered by cell-free hemoglobin. Biochemical and Biophysical Research Communications.