Westerse en Chinese voet(reflex)massage

15 april 2011

De meerwaarde van westerse en Chinese voet(reflex)massage

Voetreflextherapie is in het westen pas honderd jaar bekend. Daarentegen is het in China al meer dan tweeduizend jaar toegepast. Het oosten en het westen hebben een volledig eigen ontwikkeling doorgemaakt. De combinatie van beide systemen, denkwijzen en massagetechnieken, creëert een ongekende uitbreiding van mogelijkheden. Hier geldt 1 + 1 = 3.

Westerse voetreflexmassage
In het westen was de Amerikaan dr. W. Fitzgerald de grondlegger. Hij verdeelde het lichaam denkbeeldig in 10 gelijke zones en kon door op een bepaalde baan invloed uit te oefenen, opereren
zonder verdoving. Later heeft Eunice Ingham dit systeem verfijnd. Ze is degene die ontdekte dat als men het lichaam in 10 gelijke zones verdeelde, men op de voeten precies kon zeggen welk orgaan op welke zone van de voet vertegenwoordigd is. Door op deze zones op een bepaalde manier druk te geven wordt de doorbloeding en de energiedoorstroming in het lichaam bevorderd en kunnen klachten verminderen of verdwijnen en voelt men zich fitter en vitaler. Men werkte hierbij vaak met de lopendeduimtechniek die met een redelijk stevige druk wordt uitgeoefend.

Het complete artikel leest u vanaf pagina 56 in VNGK 3/11.