Acupunctuur gunstig bij milde hypertensie

22 Feb, 2021

Kan acupunctuur helpen om een hoge bloeddruk te verlagen? Om antwoord te geven op deze vraag werden in een studie de effecten van acupunctuur gemeten op de arteriële bloeddruk en, via het meten van de hartvariabiliteit, op de sympathische en vagale zenuwactiviteit van het hart.

In het onderzoek werden acht mannelijke patiënten met milde hypertensie en een hoge sympathische tonus vergeleken met acht patiënten met normale bloeddruk. Van alle patiënten werden de systolische bloeddruk (bovendruk), diastolische bloeddruk (onderdruk), hartslag en hartslagvariabiliteit gemeten. Elke patiënt kreeg een acupunctuurbehandeling die een kwartier duurde. Voor de kenners: de naalden werden gestoken op de volgende punten: PC6, LI4, ST36, LR3 (aan beide zijden) en GV20.

Uit het onderzoek bleek dat bij de groep met een verhoogde bloeddruk de systolische bloeddruk en hartslag significant verminderden tijdens en na de acupunctuursessie, vergeleken met de nulmeting voor de behandeling. Ook verminderde de ratio tussen de hoge en lage frequentie van de hartvariabiliteit significant in de groep met hoge bloeddruk, terwijl hier geen significante veranderingen werden gemeten bij de controlegroep.

De onderzoekers concluderen uit deze klein opgezette studie dat acupunctuur de systolische bloeddruk en hartslag kan verlagen bij patiënten met milde hypertensie. Een analyse van de hartvariabiliteit toont verder aan dat acupunctuur bij hen de verhoogde sympathische zenuwactiviteit van het hart kan onderdrukken en de activiteit van de nervus vagus kan verhogen.

Bronvermelding:
Kimara, K. et al. Effects of a Single Session of Acupuncture Treatment on Blood Pressure and Heart Rate Variability in Patients with Mild Hypertension. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 28 jan 2021.