Acupunctuur verbetert na een maagoperatie de gastro-intestinale motiliteit

24 Jul, 2023

Na een maagoperatie ervaren veel patiënten problemen in het maagdarmkanaal als gevolg van een afname van de gastro-intestinale motiliteit. Dit kan leiden tot vertraagde opname van voeding, een langer verblijf in het ziekenhuis en ongemak in het buikgebied. Acupunctuur wordt vaak gebruikt als aanvullende behandeling om de motiliteit van het maag-darmkanaal te bevorderen. In een recente review werden de effecten van acupunctuur op gastro-intestinale motiliteit onderzocht na een gastrectomie.

Deze systematische review omvatte zes gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) met in totaal 785 deelnemers. De resultaten van de meta-analyse toonden aan dat acupunctuurpuntstimulatie de tijd voor herstel van de gastro-intestinale motiliteit verkortte in vergelijking tot de gebruikelijke zorg. Zowel de eerste wind als eerste defecatie waren significant sneller in de onderzoeksgroep dan in de controlegroep.

Zowel invasieve als niet-invasieve acupunctuur stimulaties bleken effectief. Niet-invasieve acupunctuurpuntstimulatie, zoals TEAS en acupressuur, was echter efficiënter en handiger om toe te passen dan invasieve stimulatie.

De onderzoekers concluderen uit deze studie dat na een gastrectomie acupunctuurpuntstimulatie een gunstig effect heeft op de gastro-intestinale motiliteit. Acupuncturisten of getrainde zorgverleners kunnen gebruikmaken van veelgebruikte en effectieve acupunctuurpunten om de gastro-intestinale motiliteit te verbeteren.

Bronvermelding:
Cheng, Y-L. et al. (2023). Effect of Acupoint Stimulation on Improving Gastrointestinal Motility in Patients After Gastrectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 28 Jun.