Acupunctuur verzacht bijwerkingen borstkankerbehandeling

16 Sep, 2021

Pijn, vermoeidheid, opvliegers… de behandeling van borstkanker kan vervelende bijkomende klachten geven. In een meta-analyse is onderzocht in hoeverre acupunctuur deze bijwerkingen kan verzachten.

De auteurs zochten naar relevante klinische trials in diverse databases, waaronder PubMed en EMBASE. De kwaliteit van de onderzoeken werd vastgesteld aan de hand van de Cochrane Collaboration Risk of Bias Criteria, waarbij gekeken werd naar de volgende klachten: pijn, opvliegers, slaapstoornissen, vermoeidheid, depressie, lymfe-oedeem en neuropathie. Ook evalueerden zij de bijwerkingen die in de studies werden gerapporteerd.

Twintig studies met in totaal 1.709 patiënten werden in de meta-analyse opgenomen. Acupunctuur bleek effectief voor het verminderen van pijn, vermoeidheid en opvliegers. Daarnaast was er een significant positief resultaat te zien wat betreft depressie en neuropathie bij vrouwen die acupunctuur ontvingen vergeleken met patiënten die gewone zorg ontvingen. Er werden geen serieuze bijwerkingen gevonden, al rapporteerden elf studies wel over milde klachten, zoals blauwe plekken, zwelling, huidinfectie en hoofdpijn.

Conclusie: deze systematische review suggereert dat acupunctuur significant verschillende bijwerkingen kan verminderen die bij behandeling van borstkanker optreden. Acupunctuur lijkt over het algemeen veilig, al zijn er wat milde klachten gerapporteerd. De uitkomst van deze meta-analyse vormt een wetenschappelijke onderbouwing en aanbeveling voor de inzet van acupunctuur bij de behandeling van borstkanker. De onderzoekers vinden wel dat er meer trials nodig zijn om de resultaten uit deze meta-analyse te bevestigen.

Bronvermelding:
Li, H. et al. Acupuncture Improves Multiple Treatment-Related Symptoms in Breast Cancer Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Published Online: 27 Aug 2021.