Aromatherapie om angst te verminderen bij hartpatiënten

10 Jun, 2024

Patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) ervaren vaak veel angst, wat hun prognose negatief kan beïnvloeden. In deze meta-analyse is onderzocht of aromatherapie kan helpen angstige gevoelens te verminderen.

In diverse databases (PubMed, CINAHL, Embase, Web of Science, Cochrane Library en PsycINFO) werd gezocht naar geschikte gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) over aromatherapie bij patiënten met acuut coronair syndroom van achttien jaar en ouder.

In totaal werden veertien studies in de definitieve analyse opgenomen. Uit het onderzoek bleek dat aromatherapie significant de angst bij patiënten met acuut coronair syndroom verminderde. Het effect op de systolische bloeddruk was −0,65 (95% CI: −1,15 tot −0,15), wat wijst op een matig effect. Er was geen significant effect op de diastolische bloeddruk.

De onderzoekers geven aan dat deze bevindingen aantonen dat aromatherapie effectief angst en de systolische bloeddruk kan verminderen bij patiënten met acuut coronair syndroom. Zij raden aan om het toepassen van aromatherapie bij patiënten met ACS te overwegen.

Bronvermelding:
Kim, R.W. & et al. (2024, 17 mei). Effects of Aromatherapy on Anxiety and Blood Pressure in Patients with Acute Coronary Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of Integrative and Complementary Medicine, Ahead of Print.