Auriculotherapie bij overgewicht

22 Jun, 2020

Bij auriculotherapie, of ooracupunctuur, worden reflexpunten in het oor gestimuleerd. De therapie wordt bij verschillende gezondheidsproblemen toegepast, zoals ontwenning van tabaksgebruik, hormonale klachten en hoofdpijn. Wetenschappers hebben nu gekeken naar de effectiviteit van de therapie bij overgewicht. Hiervoor voerden ze een systematische review en meta-analyse uit.

Van twaalf artikelen met totaal 874 deelnemers werden negen studies meegenomen in de meta-analyse, waarin gekeken werd naar gewichtsafname en/of veranderingen in de body mass index (BMI). De therapieduur van de negen studies varieerde van vier weken tot drie maanden. In de meeste gevallen was er sprake van een controlegroep met een placebo of geen behandeling. De ooracupunctuur werd in de verschillende studies toegepast door middel van micronaalden, elektrische stimulatie en magneten, met als meest gebruikte punten Shen men, Stomach, Endocrine en Hunger. De auteurs geven aan dat er grote spreiding was in de gebruikte punten, omdat ooracupunctuur vanuit twee visies kan worden toegepast, namelijk vanuit de TCM en de theorie van Nogier. De TCM richt zich op meridianen, de vijf elementen en yin-yang, terwijl Nogier uitgaat van de anatomische representatie van de mens in het oor. Bij beide visies werden er positieve effecten gevonden. De wetenschappers concluderen dan ook dat auriculotherapie een zinvolle behandeling kan zijn voor mensen met overgewicht.

De publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Mendonça, C. R., dos Santos, L. S. C., Noll, M., Silveira, E. A., & Arruda, J. T. (2020). Effects of auriculotherapy on weight and body mass index reduction in patients with overweight or obesity: Systematic review and meta-analysis. Complementary therapies in clinical practice, 38, 101069.