Babymassage gunstig bij geelzucht en vroeggeboorte

14 september 2020

Recent zijn er een tweetal reviews gepubliceerd die ingaan op de effecten van babymassage bij geelzucht en gewichtstoename bij te vroeg geboren baby’s.

In één review is gekeken naar de effecten van massage op neonatale geelzucht. Een fenomeen dat kan optreden op de derde of vierde levensdag en veroorzaakt wordt door een stapeling van bilirubine in de huid. Bij 10 procent van de baby’s is de geelzucht zodanig ernstig dat behandeling met fototherapie (blauwlicht) noodzakelijk is om de afbraak van bilirubine te stimuleren. Uit een analyse van 27 studies blijkt dat massage door middel van acupressuur de effectiviteit van fototherapie kan vergroten waardoor een kortere behandelduur mogelijk is.1

Babymassage blijkt ook effectief te zijn om de gewichtstoename van te vroeg geboren kindjes te stimuleren. Een eerdere meta-analyse toonde al aan dat babymassage de gewichtstoename bevordert van te vroeg geboren kinderen met een normaal geboortegewicht. Op basis van 15 klinische studies met 697 baby’s concluderen onderzoekers nu dat babymassage ook de dagelijkse gewichtstoename van te vroeg geboren baby’s met een laag geboortegewicht verhoogt. Baby’s die de massage ontvingen kwamen gemiddeld ruim 5 gram per dag extra aan. Bij baby’s met een erg laag geboortegewicht was dit zelfs bijna 8 gram per dag.2 Een toename van rond de 20 procent. De wetenschappers verklaren dit effect door een toegenomen activiteit van het parasympatisch zenuwstelsel met als resultaat onder andere een verbeterde vertering. De onderzoekers adviseren daarnaast om kokosolie of middellangeketenvetzuren te gebruiken, omdat uit ander onderzoek is gebleken dat dit de gewichtstoename verder kan stimuleren én dat deze vetzuren bijdragen aan een gezonde babyhuid.

Bronvermelding:

  1. Abdellatif, Mohammed, et al. Massage therapy for the treatment of neonatal jaundice: A systematic review and network meta-analysis. Journal of Neonatal Nursing 26.1 (2020): 17-24.
  2. Lu, Li-Chin, et al. Massage therapy for weight gain in preterm neonates: A systematic review and meta-analysis of randomized control trials. Complementary Therapies in Clinical Practice (2020): 101168.