Boabom helpt studenten bij het omgaan met stress

11 Oct, 2023

Studenten in de Verenigde Staten melden vaak ernstige psychische gezondheidsklachten. Psychologische en fysieke complementaire gezondheidsinterventies blijken een ondersteunende rol te kunnen spelen. Het doel van dit onderzoek was om de haalbaarheid van boabom (een Tibetaanse vechtsport die zelfverdediging, meditatie en actieve ontspanning combineert) te evalueren en veranderingen op het psychosociale vlak te meten.

Dit onderzoek omvatte 26 hogeschoolstudenten (25 vrouwen; gemiddelde leeftijd 21,73 jaar) die deelnamen aan een Boabom-interventie van acht weken. Acceptatie werd beoordeeld aan de hand van cognitieve en emotionele reacties van deelnemers op Boabom. Psychosociale uitkomsten werden geëvalueerd door voor en na de interventie veranderingen te meten in mindfulness, stress, angst, depressie, veerkracht, gezondheid en welzijn.

De boabom-interventie bleek haalbaar, aangezien 23 van de 26 deelnemers ten minste zes van de acht lessen bijwoonden, en 22 deelnemers de laatste les bijwoonden. Studenten beschouwden de interventie als acceptabel. Uit de focusgroepgegevens kwamen verschillende thema’s naar voren die de ervaring van de deelnemers met boabom beschreven. In de eerste plaats hielp het hen om los te komen van constante, dagelijkse stress. Daarnaast leidde het ademen en bewegen als groep tot een gevoel van kalmte. Ook gaf het hun een gevoel van empowerment doordat zij geleidelijk aan vaardiger werden in de oefeningen.

Uit de metingen bleek dat de deelnemers na de interventie positieve veranderingen rapporteerden in mindfulness, stress, angst, depressie, veerkracht, gezondheid en welzijn vergeleken met de periode voor de interventie. De onderzoekers concluderen dat boabom voor studenten een haalbare en acceptabele optie is. Zij raadden aan om de studie op andere onderwijsinstellingen te herhalen.

Bronvermelding:
Donovan E. et al., Boabom: A Feasible and Acceptable Approach to Helping College Students Manage Stress. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 26 sep 2023.