Congres Evidence Based Supportive Oncology

15 Oct, 2019

Onlangs werd het symposium Evidence Based Supportive Oncology gehouden, georganiseerd vanuit het Radboud MC. Het doel was kennis te verspreiden over het bestendigen van de verbinding tussen behandelaar en de patiënt in oncologische consulten, door in de communicatie tussen arts en patiënt ruimte te maken voor de verbinding en aandacht te geven aan de patiënt als mens. Daarnaast was er op het congres aandacht voor leefstijlfactoren ter ondersteuning van mensen met kanker gedurende en na de behandeling. Een dergelijke ondersteuning wordt ‘supportive oncology’ genoemd.

Zo sprak chirurg en pianist Hans Jeekel over de helende rol van muziek bij mensen die voor kanker worden behandeld. Muziek vermindert de vijf belangrijkste complicaties van de behandeling namelijk pijn, stress, angst, slaapproblemen en mogelijk ook delier na de operatie. Hij geeft leiding aan verschillende onderzoeksprojecten waarin muziek als medicijn wordt ingezet.

Onderzoeker, ethicus en geestelijk verzorger Jacqueline van Meurs en hoogleraar Zingeving in de Gezondheidzorg Yvonne Engels spraken over hun werk rondom zingeving en spiritualiteit in de zorg. Signaleren van zingevingsvragen van patiënten en verkenning ervan met de patiënt, heeft de laatste jaren een prominente plek gekregen binnen hun (onderzoeks)werk. Wat houdt deze patiënt in het bijzonder bezig? Wat zou artsen en verpleegkundigen ondersteunen, zodat ze meer in kunnen gaan op zingevingsvragen van de patiënt? Het is hun streven dat zingeving en spiritualiteit altijd mee wordt genomen in het zorgproces.

Arts oncoloog Evelien Kuip gaf uitleg over haar boeiende (onderzoeks)werk waarin wordt gestreefd de context van de patiënt in het consult mee te nemen als leidraad in behandelkeuzes. Internist hematoloog Věra Novotný gaf een breed inzicht in de rol die leefstijl in kan nemen tijdens en na de behandeling van mensen met kanker.

De dag werd geopend door dr. Bertine Lahuis, lid van het Raad van Bestuur van het Radboud MC. In haar openingswoord gaf ze aan dat het Radboud MC streeft naar een gezondheidszorg die meer behelst dan alleen techniek. Ze deed een appèl op de aanwezige medici om leefstijl te benutten als krachtig middel om ziekte te voorkomen en het beloop van ziekzijn te verbeteren. Ze sprak over het belang van een gezondheidszorg waarin de behandeling weer als een geheel wordt gezien, want daar gaat het voor de patiënt over. ‘Er ligt een schone taak voor ons, naar de toekomst toe, om te kijken hoe wij al die fragmentatie weer met elkaar kunnen verbinden.’ Een holistische visie is van belang. Ze riep op om ook het generieke in de zorg weer voldoende aandacht te geven. ‘Dat moeten we met elkaar doen, allemaal bij elkaar!’.