Covid-19 en de omgeving beïnvloeden elkaar

11 Jan, 2021

De wereldwijde crisis die Covid-19 heeft veroorzaakt, beïnvloedt de economie, sociale vraagstukken, het milieu en niet te vergeten de volksgezondheid. In een recent verschenen review was het doel om in kaart te brengen hoe het virus door de omgeving wordt beïnvloed en hoe het virus op zijn beurt effect op de omgeving heeft.

Voor de review is gezocht naar literatuur gepubliceerd van december 2019 tot juli 2020 in een aantal databases, waaronder PubMed, Science Direct en Scopus. Hierbij zijn de volgende sleutelwoorden gebruikt: SARS-CoV-2/Covid-19-overdracht, (afval)water, lucht, fomieten (geïnfecteerd materiaal zoals bijvoorbeeld huidcellen, haar, kleding) en fecaal-orale transmissie. De review bracht aan het licht dat corona meer dan 36 procent van de onderzochte studies direct of indirect was gerelateerd aan de omgeving (binnens- en buitenshuis), 16 procent aan meteorologische factoren, 11 procent aan afvalwater, 14 procent aan fomieten, 8 procent aan water, 9 procent aan vast afval en 6 procent aan de secundaire omgeving.

Er is steeds meer literatuur die het belang van de transmissie van corona via de lucht en luchtkwaliteit binnenshuis suggereert, vooral tijdens lockdownperiodes, geven de onderzoekers aan. Onderzoeken toonden verder aan dat omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheidsgraad de overdraagbaarheid en levensvatbaarheid van het virus beïnvloeden. Ook noemen zij de overdracht van het virus via het stedelijke rioolnetwerk zorgelijk, omdat in monsters van afvalwater het nieuwe coronavirus werd aangetroffen. Hierbij is bovendien nog onduidelijk of waterzuiveringsinstallaties – als laatste redmiddel – voldoende in staat zijn om het virus te inactiveren. Ook is het belangrijk dat de verwerking van vast afval zeer zorgvuldig gebeurt, omdat het virus bijvoorbeeld op weggegooide mondkapjes kan zitten.

Tot slot wijzen de onderzoekers in de review erop dat omgevingsomstandigheden over de geografische grenzen heen gaan. Zij bevelen landen dan ook aan om extra aandacht te besteden aan duurzaamheid in hun beleid en doelstellingen.

Bronvermelding:
Rahimi, N.R. et al. Bidirectional Association Between COVID-19 and the Environment: a Systematic Review. 2020 Dec 29;110692, Environmental Research, PMID: 33385384.