Eeg-beelden van compassievolle acupunctuur

25 Nov, 2021

De samenvattingen (abstracts) van onderzoek van het Society for Acupuncture research zijn onlangs online gepubliceerd. Onderzoekers van het team van Ted Kaptchuk van de Harvard Medical School voerden zeer interessant fundamenteel onderzoek uit naar de werking van acupunctuur op de hersenfunctie. In het bijzonder analyseerden ze de reactie van het brein op de interactie tussen acupuncturist en patiënt, in dit geval patiënten met chronische lage rugpijn. Een groep patiënten met lage rugpijn ontving op een zeer empathische manier gegeven acupunctuur, terwijl een andere groep patiënten acupunctuur ontving die op een zakelijkere manier werd gegeven. Bij de beheersing en behandeling van chronische pijn wordt namelijk een positieve relatie tussen patiënt en arts geassocieerd met een grotere patiënttevredenheid en effectiviteit van de behandeling. Het effect van de verbinding tussen acupuncturist en patiënt en synchronisatie van hun hersenactiviteit gedurende de behandeling werd in beeld gebracht via eeg-hersengolven.

Opvallend genoeg was er een verschil in eeg-beelden tussen de empathische of zakelijke klinische benadering te zien. Bij de empathische benadering was op de eeg-beelden van de hersenactiviteit een verdichting in interconnectiviteit tussen behandelaar en patiënt te zien. Ook waren er signalen dat het ongemak van de acupunctuurbehandeling als minder werd ervaren door de groep die zeer vriendelijk werd benaderd. Er was geen verschil in effect van de behandeling: de lage rugpijn verminderde bij zowel de vriendelijke als de zakelijke benadering van acupunctuur.
Alle abstracts van het congres zijn in te zien via www.libertspub.com

Bronvermelding:
Society for Acupuncture Research Award-Winning Abstracts in Pandemics, Pain & Public Health: Roles and Relevance of Traditional East Asian Medicine, sponsored by the University of Michigan Department of Anesthesiology and Program in Integrative Medicine.