Een voetenbad verbetert de slaapkwaliteit van ouderen

15 Apr, 2024

Veel ouderen kampen met slaapstoornissen, wat vaak leidt tot cognitieve achteruitgang en depressie, en zelfs het risico op sterfte kan verhogen. Voetthermotherapie is een veilige, eenvoudig manier om de slaapkwaliteit te verbeteren. In deze meta-analyse is onderzocht wat de optimale manier is om met een voetenbad de slaapkwaliteit van oudere volwassenen te verbeteren.

In de meta-analyse werden gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken meegenomen met deelnemers ouder dan zestig jaar, die een voetthermotherapie ontvingen en waarbij hun slaapkwaliteit werd beoordeeld. In de studie werden elf studies geïncludeerd.

Uit de meta-analyse bleek dat ouderen het beste slapen als ze één uur voor het slapen een voetenbad kunnen nemen. De optimale temperatuur van het voetenbad is 40°C en de optimale duur is tot 20 minuten. De hoogte van het water komt idealiter op 10 cm boven de enkel. Subgroepanalyses toonden bovendien aan dat ouderen die moeite hebben om in slaap te komen een warmer voetenbad konden nemen, met een temperatuur van 41°C tot 42°C, wat de inslaaptijd verkortte.

Bronvermelding:
Jiang, C-S., & et al. (2024, 15 maart). Effects of Temperature, Duration, and Heating Height of Foot Thermal Therapy on Sleep Quality of Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 30 (3).