Effect van body-mindoefeningen op bloedglucose bij mensen met diabetes type 2

11 Oct, 2023

Het doorbreken van een zittende leefstijl en het verhogen van fysieke activiteit zijn effectieve strategieën gebleken voor het managen van de gezondheid van mensen met diabetes type 2. De studie van Wu et al. had als doel de effectiviteit van verschillende vormen van body-mindoefeningen te onderzoeken op het verbeteren van de glucose- en lipidenstofwisseling bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2).

De netwerk meta-analyse omvatte in totaal 52 studies met 6 vormen van body-mindoefeningen met 4024 patiënten. Uit de meta-analyse bleek dat vergeleken met de controlegroep alle vormen van body-mindoefeningen, met uitzondering van Yijinjing, significant leidden tot verbetering van het nuchtere bloedglucosegehalte. Hetzelfde gold voor de waardes van geglyceerd hemoglobine (HbA1c), totaalcholesterol en triglyceriden. Wat betreft het gehalte aan high-density lipoproteïne (HDL) werden tegenstrijdige resultaten gevonden: tai chi kon zowel de HDL verhogen als verlagen, terwijl baduanjin zorgde voor een significante verhoging van HDL en yoga leidde tot een significante verlaging van HDL.

Alle vormen van body-mindoefeningen blijken effectief te zijn in het verbeteren van bloedglucose- en lipideniveaus bij patiënten met DM2, concluderen de onderzoekers, maar er is nog verder onderzoek nodig om te bepalen welke relatief het meest effectief is. Deze studie benadrukt het belang van het kiezen van geschikte body-mindoefeningen op basis van de individuele conditie van patiënten om effectieve diabetesbeheersing te bereiken.

Bronvermelding:
Wu S, Wang L, He Y, Shi F, Zhuang H, Mei L, Qian Y. Effects of different mind-body exercises on glucose and lipid metabolism in patients with type 2 diabetes: A network meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 53, september 2023, 101802.