Effect van geleide visualisaties op angst en spierpijn bij Covid-19-patiënten

08 Mar, 2021

Patiënten met Covid-19 worden geïsoleerd verpleegd of zitten in quarantaine. Hierdoor voelen ze zich vaak angstig en onrustig. En dit zorgt er weer voor dat zij minder makkelijk herstellen. Bovendien hebben Covid-19-patiënten vaak last van spierpijn. In deze studie is onderzocht in hoeverre therapieën met geleide visualisaties hen kunnen helpen om de angst en spierpijn te verminderen.

Een therapie met geleide visualisaties houdt in dat de verbeelding van een participant wordt geleid naar een kalme en positieve staat die angst vermindert en een gevoel van welbevinden bevordert. In dit onderzoek kregen verplegers een script om iemand te gidsen naar deze positieve en ontspannen mentale beelden.

Er werden 110 patiënten met Covid-19 geselecteerd, die willekeurig werden ingedeeld in een interventie- of controlegroep. Data werden verzameld met de Spielberger Anxiety Inventory, de McGill Pain Questionnaire en de Visual Analogue Scale (VAS, ook een manier voor meten van pijn). De interventiegroep ontving tien sessies van geleide visualisaties.

De resultaten lieten een significant verschil zien tussen de scores van de interventiegroep en de controlegroep: de interventiegroep had minder last van angst, onrust en spierpijn, en de intensiteit van pijn was lager. Bovendien was er verbetering te zien bij een aantal vitale functies: de hartslag en systolische bloeddruk waren lager en de zuurstofsaturatie in het bloed was hoger.

Conclusie: een therapie met geleide visualisaties is een betaalbare, effectieve methode die kan helpen om de angst en pijn bij patiënten met Covid-19 te verminderen. Het kan ook makkelijk worden geïmplementeerd. Al noemen de onderzoekers de rol van de verplegers in dit onderzoek cruciaal; patiënten kunnen namelijk ook makkelijk afdwalen met hun gedachten tijdens de visualisaties. Met deze kanttekening is het een mooie methode, die het gevoel van ontspanning verhoogt en het immuunsysteem kan stimuleren om Covid-19 te bestrijden en zo sneller te herstellen, fysiek én mentaal.

Bronvermelding:
Parizad, N. et al. Effect of Guided Imagery on Anxiety, Muscle Pain, and Vital Signs in Patients with COVID-19: A Randomized Controlled Trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, February 20, 2021, 101335.