Effect van Therapeutic Touch op slaap en angstgevoelens bij COPD

30 Sep, 2021

Therapeutic Touch (TT) is een vorm van complementaire zorg, gebaseerd op gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. In een studie werd het effect van TT onderzocht op de kwaliteit van slaap en gevoelens van angst bij mensen met chronische obstructieve longziekte (COPD).

Voor de studie werden 103 patiënten gerandomiseerd ingedeeld in twee groepen: de experimentele groep en de controlegroep. De experimentele groep kreeg op drie opeenvolgende dagen tussen 18.00 en 20.00 uur een TT-behandeling van tien minuten. Na de interventie werd de experimentele groep vergeleken met de controlegroep. Gevoelens van angst bleken significant te zijn afgenomen bij de experimentele groep en de slaapkwaliteit was eveneens significant verbeterd.

De onderzoekers concluderen dat behandeling met TT patiënten met COPD kan helpen om de slaapkwaliteit te verbeteren en angstige gevoelens te verminderen. Het is wat hen betreft aan te raden om deze patiënten voor dit doel met TT te behandelen.

Bronvermelding:
Çalışkan, M.A. et al. Effect of therapeutic touch on sleep quality and anxiety in individuals with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 45, November 2021, 101481.