Effecten van Amrita-meditatie op angst en depressie

10 Jun, 2021

In een studie is onderzocht wat de effecten van de Integrale Amrita Meditatietechniek (IAM) kunnen zijn op angstige en depressieve gevoelens. Daarnaast is bekeken of er op korte en lange termijn fysiologische veranderingen te meten zijn door de beoefening van IAM.

Voor de studie werden in India twee experimentele groepen gevormd, die beiden een eigen controlegroep hadden. Groep 1 was onbekend met yoga en meditatie, voor de controlegroep gold hetzelfde. Groep 2 beoefende daarentegen al minstens vier jaar IAM. Ook hier was de controlegroep onbekend met yoga en meditatie. De controlegroepen waren van dezelfde leeftijd als de experimentele groepen. Ze hadden geen van allen last van medische aandoeningen.

De interventie bestond voor groep 1 uit twee groepslessen en vijf individuele sessies IAM. Deelnemers die al lange tijd IAM beoefenden kregen één gezamenlijke les aangeboden, voordat de studie van start ging. De resultaten werden voor groep 1, experimentele en controlegroep, gemeten door angst, depressieve gevoelens en fysiologische parameters vast te stellen op twee momenten: voorafgaand en na een week van IAM-sessies. Bij groep 2, die dus al langdurig IAM beoefende, en de bijbehorende controlegroep werden de fysiologische parameters slechts een keer gemeten.

Voor groep 1 bleek uit het onderzoek dat IAM angstige en depressieve gevoelens significant verminderde. Er werd echter geen verandering gezien in de fysiologische parameters hartslag, bloeddruk, zuurstofsaturatie en de neurotransmitters dopamine en GABA. Groep 2 liet een verhoogd GABA in het bloedplasma zien, ten opzichte van hun controlegroep.

De onderzoekers trekken de conclusie dat IAM een gunstige invloed op de werking van GABA kan hebben. Bovendien kan IAM bij gezonde mensen na een week al zorgen voor een significante afname van angst en depressieve gevoelens.

Bronvermelding:
Lozano Montes, L., et al. Effects of Integrated Amrita Meditation Technique on Anxiety, Depression, and Plasma Neurotransmitters on a Healthy Population: A Randomized Controlled Trial Followed by a Case–Control Study.The Journal of Alternative and Complementary Medicine, published online 25 May 2021.