Effecten van diepe weefselmassage na een keizersnede

12 May, 2021

Veel vrouwen ervaren na een keizersnede pijn in hun kraamtijd. Dit is vervelend en bovendien heel oncomfortabel. Massage is een effectieve methode om pijn en ongemak te verminderen. In een studie is onderzocht in hoeverre diepe weefselmassage voor pijnverlichting kan zorgen en bijdragen aan comfort in de kraamtijd.

Deze studie was opgezet als een gerandomiseerde gecontroleerde trial met een onderzoeks- en controlegroep. De data werden verzameld met een persoonlijk informatieformulier, visual analogue scale (VAS), om de mate van pijn vast te stellen, en Postpartum Comfort Questionnaire (PPCQ), om de gevoelens van comfort te beoordelen. De deelnemers in de onderzoeksgroep ontvingen 10 en 22 uur na de keizersnede een diepe weefselmassage van een speciaal hiervoor getrainde verloskundige. De controlegroep ontving deze massage niet.

De resultaten van de trial kunnen als volgt worden samengevat: de gemiddelde VAS-score was in de onderzoeksgroep lager dan in de controlegroep, wat inhoudt dat de onderzoeksgroep minder pijn ervoer. De PPCQ was significant in het voordeel van de onderzoeksgroep, ofwel: zij ervoeren meer comfort dan de controlegroep. De conclusie van de onderzoekers is dat diepe weefselmassage helpend was na een keizersnede: de pijn verminderde en het gevoel van comfort verbeterde.

Bronvermelding:
G├╝ney, E. et al. Effects of deep tissue massage on pain and comfort after cesarean: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 43, May 2021, 101320.