Effecten van traditionele Chinese medicijnen bij Covid-19: een systematische review

13 Apr, 2021

Veel onderzoeken tonen inmiddels aan dat traditionele Chinese medicijnen (TCM) een belangrijke rol kunnen spelen als aanvullende behandeling bij Covid-19. In dit onderzoek is een systematische review gedaan van een aantal gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s).

In vier Engelse en drie Chinese databases werd van 1 december 2019 tot 30 juni 2020 gezocht naar RCT’s. Onderzoekers selecteerden RCT’s die TCM combineerden met westerse medicatie bij de behandeling van patiënten met Covid-19 en vergeleken deze met RCT’s die alleen westerse medicatie gebruikten. Uitkomstmaten waren: de mate van genezing, verlaging van de lichaamstemperatuur, vermindering van hoest, verbetering van een CT-scan van de borst, verslechtering van de situatie en bijwerkingen.

Er werden tien RCT’s verzameld met in totaal 1285 patiënten. Vergeleken met alleen een behandeling met westerse medicatie, lijkt een aanvullende TCM-behandeling op veel vlakken gunstig te zijn. Zo was het percentage patiënten dat genas hoger, nam de hoest meer af, verbeterde de CT-scan van de borst en verslechterde de situatie minder snel. De onderzoekers kunnen geen uitsluitsel geven of TCM ook koortsverlagend werkte. Ook kunnen zij niets zeggen over eventuele bijwerkingen.

De onderzoekers concluderen dat Covid-19 patiënten baat hebben bij de toevoeging van TCM; het kan helpen om bij hen de belangrijkste symptomen te verbeteren en de progressie van de ziekte te verminderen. Zij plaatsen de kanttekening dat slechts een beperkt aantal studies is meegenomen en dat er veel verscheidenheid was in de onderzoeken.

Bronvermelding:
Zhou, L. et al. The Effects of Traditional Chinese Medicine as an Auxiliary Treatment for COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. The journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 27, 16 mar 2021, No. 3 Original Articles.