Effecten van yoga op het immuunsysteem

22 Jul, 2021

Er is al veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat yoga een gunstig effect heeft op het functioneren van het immuunsysteem. Een recente systematische review had tot doel te onderzoeken in hoeverre recente studies deze resultaten bevestigen.

In diverse onlinedatabases (Cochrane Library, Embase, PsycINFO, PubMed en Web of Science) werd met de PRSIMA-methode gezocht naar gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) die betrekking hebben op de immunologische effecten van yoga. De onderzochte periode liep van 1 januari 2017 tot 31 december 2020.

Elf trials waren geschikt voor de review. Omdat de RCT’s nogal heterogeen waren, kon de review alleen beschrijvend worden samengevat. De belangrijkste conclusie was dat de nieuwe onderzoeken inderdaad bevestigen dat yoga een gunstig effect heeft op het functioneren van het immuunsysteem. Dit komt mogelijk door de ontstekingsremmende werking van yoga.

De onderzoekers concluderen dat yoga interessant kan zijn als complementaire behandeling bij allerlei aandoeningen. En in de huidige situatie waarin de pandemie heerst kan yoga mogelijk ook een rol spelen om beter bestand te zijn tegen een Covid-19-infectie, zo opperen zij tot slot.

Bronvermelding:
Young-Ran, Y. et al. Effects of yoga on immune function: A systematic review of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Clinical Practice, volume 44, august 2021, 101446.