Effectiviteit van homeopathische middelen ter preventie van Covid-19

13 Oct, 2021

Het is een van de grote uitdagingen van deze pandemie: therapieën vinden die helpen voorkomen dat Covid-19 zich ontwikkelt. In dit kader is in een studie de effectiviteit van een aantal homeopathische medicijnen onderzocht.

De gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie is uitgevoerd bij een aan Covid-19 blootgestelde populatie die in quarantaine zat in Mumbai, India. Elke groep ontving een van de volgende homeopathische middelen: Arsenicum album 30c, Bryonia alba 30c, een combinatie (Arsenicum album 30c, Bryonia alba 30c, Gelsemium sempervirens 30c en Influenzinum 30c), coronavirus-nosode CVN01 30c, Camphora 1M, of een placebo. Gedurende drie dagen namen de deelnemers twee keer per dag zes pillen.

Van de 4.497 individuen die in quarantaine zaten, deden er 2.233 mee aan de trial. De uitkomst van de trial was dat degenen die Bryonia alba of CVN01-nosode ontvingen minder vaak Covid-19 kregen. Bovendien waren zij korter ziek en werden zij minder vaak in het ziekenhuis opgenomen dan degenen die een placebo kregen. Bij de overige drie groepen bleken de andere homeopathische middelen niet effectief.

De onderzoekers vinden dat deze pilotstudie een vervolg zou moeten krijgen met een grotere gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial. Bryonia alba 30c en CVN01 30c moeten wat hen betreft nader onderzocht worden voor de preventie en het verkorten van de symptomen van Covid-19.

Bronvermelding:
Talele, G. et al. Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Feasibility Study, Evaluating the Efficacy of Homeopathic Medicines in the Prevention of COVID-19 in a Quarantined Population. Homeopathy, 2021 Sep 30. PMID: 34592778.