Endocriene effecten van hydrotherapie in kaart gebracht

25 juni 2019

Wat gebeurt er op hormonaal niveau in het lichaam bij het kuren? In Oost-Europese landen vormt kuren onderdeel van de gezondheidstraditie; soms wordt het ook vergoed door de zorgverzekeraar. Meestal voelen mensen zich enorm opgeknapt en energiek na een week kuren. Sceptici wijten dit aan de rust en het even tijdelijk weg zijn van de hectiek van de dag.

Onderzoekers hebben echter de hormonale veranderingen geïnventariseerd die door kuren met water teweeg worden gebracht. Daaruit blijkt dat er, naast de psychologische effecten van rust, verschillende fysiologische endocrinologische veranderingen plaatsvinden door het kuren. De studie werd uitgevoerd onder deelnemers aan een spa kuur, die te kampen hadden met angsten en depressies.

Een totaal van 94 hormonen werd gemeten in een groep van 70 vrouwelijke patiënten gediagnosticeerd met angst en depressie. De patiënten ondergingen gedurende een maand een spa behandeling met behoud van hun antidepressiva-medicatie. Er werd ook gekeken naar niveaus van homocysteïne en serotonine.

Na een maand kuren waren de serotoninespiegels gemiddeld met 23 procent gestegen, terwijl homocysteine daalde met 17 procent. Er was sprake van een statistisch significante stijging van 21 steroïden, hetgeen duidt op een toename in activiteit van de bijnieren. De afweer en anti-autoimmuniteit werden versterkt. Er was bovendien sprake van een algehele toename in welbevinden.

Het gehele artikel is hier in te zien.

Bron:
Bicikova, M., Macova, L., Kolatorova, L., Hill, M., Novotny, J., Jandova, D., & Starka, L. (2018). Physiological changes after spa treatment – a focus on endocrinology. Physiological Research, 67(Supplementum 3), S525–S530.