Ervaringen homeopathie bij Covid-19 gepubliceerd

11 mei 2020

Op Researchgate, het internationale platform voor onderzoekers, hebben Italiaanse artsen een eerste beschrijvende publicatie beschikbaar gesteld om hun ervaringen met de behandeling van Covid-19-patiënten met geïndividualiseerde homeopathie te delen.
Het gaat om de resultaten van 50 individuele gevallen met Covid-19. Vanwege de schaarste aan testmateriaal en beperkte mogelijkheden zijn 40 van deze Covid-19-diagnoses niet met een test geverifieerd. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat ook bij een klinisch vermoeden op Covid-19 onder een aantal voorwaarden een diagnose gesteld kan worden als ‘waarschijnlijk’ Covid-19. Aan deze WHO-criteria werd in deze beschrijvende studie voldaan. De homeopathische behandeling werd uitsluitend online of telefonisch uitgevoerd door 24 verschillende homeopathisch artsen.

Tijdens de homeopathische behandeling zetten de patiënten eventuele eerder ingezette therapieën en door hun huisarts voorgeschreven behandelingen voort. De homeopathische artsen geven aan dat dat geen specifieke behandelingen betrof voor Covid-19, afgezien van de indicatie om in geval van hoge koorts paracetamol te overwegen.

Niemand van deze 50 patiënten die een homeopathische behandeling voor Covid-19 kregen, werd in het ziekenhuis opgenomen. Gezien de noodsituatie en het feit dat homeopathie in dit geval bijna uitsluitend wordt beoefend op een privé-niveau was het niet mogelijk om de resultaten te vergelijken met die van een controlegroep met patiënten die uitsluitend werden behandeld met conventionele geneeskunde.

Bovendien, zo geven de artsen aan, zijn er op dit moment geen studies die de hospitalisatiegraad onderzoeken van een populatie in soortgelijke omstandigheden als die welke in deze studie zijn onderzocht – dat wil zeggen symptomatische patiënten in isolement, zowel Covid-19-positief als zeer waarschijnlijk Covid-19 – ook al is deze populatie breed vertegenwoordigd. Wel zijn er voorlopige gegevens over het niveau van de ziekenhuisopname van positieve Covid-19-patiënten, ongeacht hun symptomatologie (20,4% in Italië).

Omdat Researchgate niet voor iedere homeopaat toegankelijk is, maar het wel de intentie van de auteurs is hun ervaringskennis te verspreiden, delen we de pdf van de publicatie hier.

Bronvermelding:
Valeri, A. Scientific communication to medical colleagues: Symptomatic COVID-19 positive and likely patients treated by homeopathic physicians – an Italian descriptive study. Geraadpleegd op 4 mei via www.researchgate.net