EU-project MyNewGut afgesloten

4 februari 2019

Na vijf jaar onderzoek heeft het EU-project ‘MyNewGut’ – bestaande uit dertig organisaties uit vijftien landen – de wetenschappelijke resultaten vrijgegeven over de rol die het darmmicrobioom speelt op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het project werd gefinancierd door de EU.

De onderzoekers van MyNewGut sluiten hun programma af met een aantal aanbevelingen voor de behandeling van depressie. Allereerst benadrukken ze het gegeven dat behandeling van de darm een insteek is om depressie te behandelen. De darm staat via immunologische en neurologische processen in verbinding met de hersenen. Het darmmicrobioom is daarom medebepalend voor het emotioneel en gedragsmatig functioneren. Stress bijvoorbeeld is medeoorzaak van dysbiose en leidt tot depressie. En bij mensen met een depressie is sprake van een dysbiose.

Het consortium ontwikkelde bewijs voor de relatie tussen het darmmicrobioom en depressie. Geconstateerd wordt dat in landen waar het Mediterrane dieet wordt gebruikt, depressie minder vaak voorkomt. Depressie komt steeds vaker voor; een ontwikkeling die in lijn loopt met grote veranderingen van de manier waarop wij ons voeden (veel vet, geraffineerde suikers en rood vlees). De onderzoekers toonden aan dat een eiwitrijk dieet leidt tot fermentatie van die eiwitten in de darm. De hierdoor vrijgekomen metabolieten zijn toxisch en ontregelen de neurochemie van de hersenen. Een vetrijke voeding heeft hetzelfde effect. Daarom wordt bij mensen met een depressie of die daartoe neigen een voeding met veel granen en vis aanbevolen.

Inmiddels zijn de eerste studies naar de effecten van probiotica bij depressie uitgevoerd. Het resultaat van deze ‘psychobiotica’ is wisselend. Vooralsnog is vastgesteld dat het van het belang is om het darmmicrobioom bij een behandeling van depressie te betrekken. Iedere voeding gericht op het herstel van het darmmicrobioom zal een gunstige invloed op de gezondheid van het brein hebben. Welke psychobiotica precies gericht ingezet kunnen worden bij depressie is nog niet bekend.

Bronnen
www.mynewgut.eu
Dinan TG, Stanton C, Long-Smith C, Kennedy P, Cryan JF, Cowan CM, Cenit MC, van der Kamp JW, Sanz Y. Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clin Nutr. 2018 Nov 17. pii: S0261-5614(18)32543-3. doi: 10.1016/j.clnu.2018.11.010.
Ng QX, Peters C, Ho CYX, Lim DY, Yeo WS. A meta-analysis of the use of probiotics to alleviate depressive symptoms. J Affect Disord. 2018 Mar 1;228:13-19. doi: 10.1016/j.jad.2017.11.063. Epub 2017 Nov 16.