Gezondheid en wonen nabij landbouwpercelen

23 juli 2018

Zorgen over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen, vormden de aanleiding voor verkennend onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en het Nivel.1

Mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Wél blijkt er een relatie te zijn tussen de nabijheid van maisteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen waren voor dit onderzoek niet beschikbaar. Daarom is gekeken of er een verband bestaat tussen enerzijds de afstand tot landbouwpercelen en de oppervlakte van nabije teelten en anderzijds de gegevens over ziekten en aandoeningen. Bij een aantal aandoeningen roept de relatie met de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen vragen op. Het gaat hierbij om zaken als een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson of oogirritaties bij fruitteelt en leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een verband en of het te maken heeft met gebruikte bestrijdingsmiddelen.

Parallel aan het verkennende onderzoek coördineert het RIVM een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht.

Het hele onderzoeksrapport is te downloaden via www.nivel.nl

Onlangs verscheen overigens ook van twee oud-directeuren van de Bastyr Universiteit in de natuurgeneeskunde, Crinnion en Pizzorno, een baanbrekend overzichtswerk met als titel ‘Clinical Environmental Medicine’. Het beschrijft de invloed van omgevingstoxines op onze gezondheid en gaat in op natuurgeneeskundige behandelstrategieën bij milieubelasting.2

Bronnen:
1. Simoes, M, Brouwer, M., Krop, E., Huss, A., Vermeulen, R., Baliatsas, C., IJzermans, J., Verheij, R., Janssen, N., Marra, M., Wijga, A., Rietveld, A.G. Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen. Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018, 200 p
2. By Walter J. Crinnion and Joseph E. Pizzorno, Jr., ND, President Emeritus, Bastyr University, Kenmore, WA, USA Clinical environmental medicine first edition.