Groen als medicijn in GGZ

12 May, 2021

Veel GGZ-instellingen zijn het erover eens: de natuur moet een belangrijke rol krijgen in de geestelijke gezondheidszorg. Groen kan helpen bij de behandeling van allerlei psychische problemen, zo werd duidelijk tijdens de webinar ‘Groene GGZ’, georganiseerd door Nature for Health, IVN Natuureducatie en Green Mental Health.

Meer dan zeventig instellingen namen deel aan de onlinebijeenkomst en het ‘Groene GGZ’-voorstel werd door vele partijen omarmd. Renske Visscher, regiodirecteur van IVN, vertelt: ‘Er liggen meer dan 70.000 onderzoeken op de plank die aangeven hoe belangrijk natuur is voor de gezondheid. Het is goed dat deze niet langer genegeerd worden.’

Hoe kan de GGZ vergroenen? Dat kan op allerlei manieren. Allereerst moet de behandelkamer naar buiten. Daarnaast zouden instellingen hun vaak grote groene terreinen kunnen openstellen voor de wijkbewoners zodat er meer contact ontstaat met de buurt. Ook behandelaars van instellingen die zelf geen groen terrein hebben, kunnen met hun cliënten naar buiten. Bijna overal is wel een stuk natuur op loopafstand te vinden.

De terreinen kunnen dus veel beter worden benut. Op sommige plekken is bovendien een andere inrichting wenselijk om deze aan te passen aan de wensen van cliënten. Zo heeft de ene cliënt behoefte aan uitgestrekte landschappen, terwijl de ander om gedachten af te leiden veel meer gebaat is bij drukke natuur, waarin juist van alles te zien en beleven is. Ook deze ‘healing environment’ maakt onderdeel uit van het voorstel ‘Groene GGZ’.

Het project zal de komende maanden worden uitgewerkt om op 30 september 2021 te worden gelanceerd op het congres ‘Natuur en Mentale Gezondheid 2021’.

Bronvermelding:
www.ivn.nl/nieuws/groen-als-medicijn-in-ggz