Handboek Integrative Nursing for Teachers gepubliceerd

11 Oct, 2023

Martine Busch van het Van Praag Instituut nam met een team van internationale projectmedewerkers onlangs de Excellence in Integrative Research Award 2023 in ontvangst voor het Europese project Integrative Nursing Education Series (INES). De prijs werd uitgereikt op het World Congress for Integrative Medicine and Health in Rome, waar meer dan 600 medische professionals en onderzoekers bijeen waren om het veld van integrative medicine verder te ondersteunen.
Het in de prijzen vallende project is een door de EU gefinancierd project waarbij medische en academische instellingen in vier Europese landen samenwerken (IJsland, Denemarken, Zweden en Nederland). Het doel is om kennis, houding, attitudes en vaardigheden van studenten verpleegkunde te verbeteren met betrekking tot integratieve verpleegkunde en aanvullende niet-farmacologische interventies.
Een belangrijke barrière voor het toepassen van integratieve verpleegkunde is het gebrek aan formeel onderwijs. Binnen het INES project zijn competentieprofielen voor bachelorstudenten verpleegkunde ontwikkeld en is een handboek verschenen. De competentieprofielen zijn gepubliceerd (zie bron) en het INES-handboek Integrative Nursing for Teachers is hiergratis toegankelijk.

Bronvermelding:
Lunde, A., Gunnarsdottir, T., Busch, M., van der Heijden, M.J.E., Falkenberg, T., van Dijk, M., & Dürr, D.W. (2023). Integrative nursing in Europe - A competency profile for nursing students validated in a Delphi-study. Nurse education today, 126, 105807.