Handreflexologie na een dotterbehandeling

08 Jan, 2024

Mensen die gedotterd worden of een stent krijgen kunnen nog lang na de ingreep last houden van vermoeidheid, omdat het lichaam weer in conditie moet komen. Pijn als gevolg de ingreep komt voor als een zeurend of trekkend gevoel bij het hart, maar is een ander gevoel dan pijn op de borst die ontstaat doordat het hart onvoldoende zuurstof krijgt. Ook vermoeidheid, lusteloosheid en onzekerheid zijn normaal na een dotterbehandeling. In dit onderzoek is gekeken of handreflexologie een bijdrage levert aan het herstel van patiƫnten na een dotterbehandeling.

Handreflexologie werd toegepast bij dertig van de zestig deelnemers in acht sessies van tien minuten. De overige dertig deelnemers in de controlegroep kregen geen interventie om het herstel te bevorderen. De onderzoekers concluderen dat handreflexologie helpend is voor mensen die (cardiovasculaire) medische procedures ondergaan.
De metingen werden verricht twee uur na het dotteren en na drie dagen. Daarvoor vulden alle deelnemers vragenlijsten in. Gemeten werd op onrust (anxiety), pijn en vermoeidheid.

Ernstige onrust was in de reflexologiegroep meer afgenomen van in de controlegroep. Algemene pijn in de reflexologie groep was na drie dagen afgenomen tot nul. In de controlegroep echter was de pijn na drie dagen weer toegenomen. Ernstige tot zeer ernstige vermoeidheid was in de reflexologiegroep meer afgenomen dan in de controlegroep en bleef stabiel.

Geconcludeerd kan worden dat na een dotterbehandeling handreflexologie een interventie is die een vermindering geeft in angst, vermoeidheid en pijn.

Bronvermelding:
Ali, E.A., Awad, W.H.A., Khedr, M.A. & Rabie, E.A.E.G.A. (2023). Effect of hand reflexology in ameliorating anxiety, pain, and fatigue among patients undergoing coronary angiography. BMC Complement Med Ther., 23(1): 425. doi: 10.1186/s12906-023-04256-6. PMID: 38001461; PMCID: PMC10668458.