Helpt expressief schrijven bij het prikkelbaredarmsyndroom?

13 Apr, 2021

Veel onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat expressief schrijven – schrijven over je emoties – gunstig is, zowel voor gezonde mensen als in klinische omstandigheden. In een studie is het effect van expressief schrijven onderzocht bij mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Vragen die gesteld zijn: helpt expressief schrijven om de zelfredzaamheid rond pijn te verbeteren? En vermindert hiermee het gebruik van gezondheidszorg?

189 volwassenen met PDS werden willekeurig in drie groepen ingedeeld:

  1. De eerste groep (67 volwassenen) werd gevraagd om expressief te schrijven over de meest stressvolle levensgebeurtenis van de laatste vijf jaar. Wat waren hun diepste gedachten en gevoelens hierbij?
  2. De tweede groep (61 volwassenen) werd gevraagd om expressief te schrijven over hun PDS. Wat waren hun diepste gedachten en gevoelens hierbij?
  3. De derde groep (61 volwassenen) werd gevraagd om hun dagelijkse activiteiten op een objectieve, niet-emotionele manier te beschrijven.

De deelnemers aan de studie schreven vier keer gedurende twee tot zes weken. De mogelijke invloed van de expressieve schrijftherapie werd op een aantal vlakken gemeten: gastro-intestinale symptomen, gebruik van gezondheidszorg, aan de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en zelfredzaamheid met pijn. De metingen vonden plaats bij de start van het onderzoek, en een maand en drie maanden na het afronden van de schrijf-therapie.

Wat waren de resultaten van het onderzoek? Na drie maanden bleek dat er bij de derde groep een significante toename was van het gebruik van gezondheidszorg; bij hen nam het aantal medische afspraken significant toe, terwijl dat niet het geval was in de eerste en tweede groep. Verder waren er meer verbeteringen te zien in de eerste twee groepen wat betreft zelfredzaamheid rond de pijn. Deze verbeteringen waren bovendien groter in de groep die over PDS schreef dan bij de groep die over stressvolle levensgebeurtenissen schreef. De kwaliteit van leven gerelateerd aan PDS verbeterde significant in zowel de eerste als de tweede groep. Hier werden geen verschillen gemeten.

De onderzoekers concluderen dat expressief schrijven, en dan vooral over de diepste gevoelens en gedachten rond PDS, volwassenen met PDS kan helpen om beter met de pijn om te gaan. Bovendien kan deze schrijftherapie de aanspraak op gezondheidszorginstellingen verminderen.

Bronvermelding:
Laird, K.T. et al. Written Expressive Disclosure in Adults with Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 43, May 2021, 101374.