Herstel de harmonie tussen natuur en mens

24 Oct, 2023

Begin deze maand zijn in Leeuwarden ruim 350 internationale natuur- en landschapsprofessionals samengekomen voor de jaarlijkse EUROPARC Conference. Gedurende een week hebben de deelnemers zich intensief beziggehouden met de vraag, hoe samen een betere toekomst voor onszelf en toekomstige generaties gecreëerd kan worden. Ook werd besproken over het met vereende krachten beschermen van onze natuur.
De conferentie is afgesloten met een eindstatement. In dit eindstatement, bestaande uit zeven stellingen, roepen de organisatoren iedereen op om hieraan bij te dragen. Gezien de wereldwijde voedsel-, klimaat- en biodiversiteitscrisis is het beantwoorden van dit vraagstuk belangrijker dan ooit.
Daarom hun hartenkreet: herstel de harmonie tussen natuur en mens! Ze pleiten voor een roadmap van verandering die handvatten geeft aan ieder mens om nu actie te ondernemen. Om het tij te keren is het essentieel de verbinding tussen natuur en mens te herstellen. Natuur is niet iets wat zich beperkt tot een reservaat, natuur is overal om ons heen. Het is de basis van ons dagelijks leven: van de lucht die we inademen, de schoonheid van de seizoenen tot de spons die het water opvangt en vasthoudt. En – ondanks al onze kennis hierover – de mens gedraagt zich er te vaak niet naar. Alle onderzoeken laten zien dat we afstevenen op enorme globale crises. Ander gedrag is essentieel.

Meer informatie: www.europarc2023.nl