Het Braziliaanse CABSIN: expertisecentrum voor integratieve geneeskunde

17 Mar, 2021

CABSIN is een Braziliaans netwerk van onderzoekers, universiteiten en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met traditionele, complementaire en integratieve geneeskunde. CABSIN staat voor Consorcio Academico Brasileiro de Saude Integrativa, ofwel het Braziliaanse Academische Consortium voor Integratieve Gezondheid. CABSIN wil de toegang tot wetenschappelijke studies vergemakkelijken en heeft hiervoor een database gecreëerd van meer dan een miljoen wetenschappelijke publicaties over traditionele, complementaire en integratieve geneeskunde. Daarnaast zet het netwerk zich in om leemten in wetenschappelijke kennis op te sporen.

CABSIN werkt ook internationaal met verschillende andere organisaties samen, zoals TCIM Americas Network, Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information BIREME, Pan American Health Organization (PAHO) en WHO Regional Office for the Americas.

CABSIN heeft vier thematische commissies met als onderwerpen pijn, natuurlijke producten, integratieve kindergeneeskunde en integratieve oncologie. Verder verzamelt CABSIN wetenschappelijk bewijs in dossiers, door hen ‘evidence maps’ genoemd. Deze dossiers zijn bedoeld om gezondheidsprofessionals, besluitvormers en onderzoekers te ondersteunen bij het voorbereiden van wetenschappelijk onderbouwde beleidsmaatregelen op het vlak van de gezondheidszorg. Inmiddels zijn er al dossiers gevormd op het gebied van klinische effectiviteit van verscheidene CAM-therapieën, zoals acupunctuur, fytotherapie, yoga en meditatie.

De website van CABSIN is deels ook in het Nederlands te lezen. CABSIN nodigt alle onderzoekers die in dit vakgebied werken van harte uit om zich aan te sluiten bij het netwerk. De website biedt onder meer toegang tot artikelen, recensies en projecten. Daarnaast faciliteert het netwerk (internationale) contacten via thematische comités, vergaderingen, evenementen, etc.

Bronvermelding:
cabsin.org.br