Hypertensie verlagen met middenrifademhaling

12 May, 2021

De middenrifademhaling is een ademtechniek waarvan bekend is dat het de functie van het autonome zenuwstelsel verbetert, doordat het de activiteit van het sympathische deel van het autonome zenuwstelsel verlaagt en de gevoeligheid voor de baroreflex verbetert. De baroreflex zorgt voor het behoud van een normale bloeddruk; een van de primaire homeostatische regelsystemen van ons lichaam.

In een literatuurreview is onderzocht wat het fysiologische en psychologische effect is van middenrifademhaling bij mensen met (pre)hypertensie. Een ander doel was om vast te stellen hoe vaak en hoe lang er ademhalingsoefeningen moesten worden gedaan om effectief te zijn.

De onderzoekers zochten naar relevante studies in online-databases. Er werden dertien onderzoeken geselecteerd. De synthese van de uitkomsten van deze studies was dat middenrifademhalingsoefeningen bij mensen met (pre)hypertensie resulteerden in een verlaagde systolische en diastolische bloeddruk en een verminderde hartslag. Bovendien hadden de oefeningen een ontspannend effect en verminderden ze angstige gevoelens.

Een andere bevinding uit de literatuurreview was hoe een middenrifademhalingsoefening het beste kon worden uitgevoerd om deze positieve resultaten te bereiken. Dit bleek het geval indien mensen gedurende vier weken de oefening dagelijks tien minuten uitvoerden met minder dan tien of zes ademhalingen per minuut. Deze resultaten geven richting voor gerelateerde interventies en toekomstig onderzoek, zo schrijven de onderzoekers tot slot.

Bronvermelding:
Yau, K.K-Y. et al. Effects of diaphragmatic deep breathing exercises on prehypertensive or hypertensive adults: A literature review. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 43, May 2021, 101315.