Integratieve geneeswijzen en aanpak van Covid-19

8 juni 2020

Vooraanstaande Amerikaanse natuurartsen hebben in het vaktijdschrift Integrative Medicine een extensief overzicht gepubliceerd over Covid-19 en de integratieve natuurlijke aanpak ervan. De publicatie bevat een waardevolle schat aan informatie voor zorgprofessionals in voedingsgeneeskunde en voedingssuppletie. In een kleine dertig pagina’s aan (Engelstalige) informatie worden de vier verschillende fasen van Covid-19-infecties besproken: voorafgaand aan infectie, beginnende infectie, uitgebreide ontstekingsreactie en herstel. De auteurs benadrukken dat iedere fase om een andere therapeutische aanpak vraagt. Optimale interventies voor het ene stadium zijn mogelijk niet geschikt voor een andere fase.

Aan de basis van deze gefaseerde aanpak ligt dus de erkenning van twee verschillende componenten van de pathofysiologie, namelijk vroege infectie en ernstige complicaties op een later moment. Deze twee aspecten van de ziekte suggereren twee verschillende en zelfs tegengestelde klinische werkwijzen. Tijdens de initiële infectie dient het aangeboren en het verworven immuunsysteem geactiveerd te worden, terwijl in de periode waarin ongelimiteerd ontstekingen plaatsvinden immuunregulatie en anti-inflammatie het doel is.

De gehele publicatie is hier gratis in te zien.

De derde editie van OrthoFyto staat ook in het teken van Covid-19, een exemplaar van dit Nederlandstalige vaktijdschrift is te hier bestellen.

Bronvermelding:
Yanuck SF, Pizzorno J, Messier H, Fitzgerald KN. (2020). Evidence Supporting a Phased Immuno-physiological Approach to COVID-19 From Prevention Through Recovery. Integrative Medicine, (Vol. 19).