Integratieve oncologie: een internationaal perspectief

29 Apr, 2021

Er zijn veel factoren die de ontwikkeling van kanker beïnvloeden, zoals (epi)genetica, omgevingsfactoren, dieet en leefstijl. Behandeling van kanker vraagt dan ook om een holistische benadering met aandacht voor een gepersonaliseerde kankerbehandeling, een gezond voedingspatroon, voldoende beweging en steun van artsen en naasten.

Integratieve zorg past goed bij deze holistische benadering. Integratieve oncologie (IO) kan worden gedefinieerd als een patiëntgerichte behandeling, die wetenschappelijk bewezen is, op lichaam en geest gerichte therapieën bevat, natuurlijke producten gebruikt en leefstijlveranderingen benadert vanuit verschillende tradities. (Zie ook VNIG 6/2020 en OrthoFyto 1/2021, in deze nummers ligt de nadruk op (integratieve) oncologie).

In juni 2019 hebben in Parijs experts van zes landen – Israël, Spanje, België, Italië, VS en Frankrijk – met elkaar over integratieve oncologie (IO) gesproken. Zij wilden van elkaars expertise en ervaringen leren en een internationale samenwerking starten. Er werden details van verschillende bestaande behandelmethodes gedeeld en er werd gediscussieerd over toekomstige perspectieven om IO-behandelingen te definiëren en vast te stellen wat nog onvervulde behoeften zijn.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er een rapport verschenen dat een samenvatting bevat van de belangrijkste presentaties. Daarnaast geeft het rapport een samenvatting van de antwoorden van experts op een enquête waarin de verschillende aspecten van IO rond dienstverlening, infrastructuur en gebruik van capaciteit werden bevraagd. U vindt de link naar dit rapport bij de bronvermelding onder dit artikel.

Nieuwsbrief van EUROCAM
Wij wijzen u tot slot graag op een nieuwsbrief van EUROCAM, waarin twee bijeenkomsten over IO worden genoemd. Het eerste evenement (Integrative Oncology – the holistic approach to cancer care) heeft al plaatsgevonden, maar kan nog worden teruggekeken in het Engels en Frans. Verder wordt op 15 mei online de Integrative Oncology UK conference gehouden. Ook is er in de nieuwsbrief aandacht voor een algemeen congres over integratieve geneeskunde: op 5-7 november vindt het uitgestelde European Congress for Integrative Medicine plaats. Zie voor meer details over deze bijeenkomsten de nieuwsbrief van EUROCAM.

Bronvermelding:
Toledano, A. et al. Integrative Oncology: An International Perspective from Six Countries. Integr. Cancer Ther. Jan-Dec 2021;20:15347354211004730