Inventarisatie van ervaringen met Touch for Health

14 Sep, 2022

Een van de vormen van toegepaste kinesiologie is Touch for Health (TFH), waarbij verschillende manuele spiertesten en eenvoudige correctietechnieken worden ingezet om het zelfherstellende vermogen van het lichaam te (re)activeren. Alhoewel deze behandeling populair is, is de impact van deze therapie nog niet goed in kaart gebracht. Een recente studie had als doel in deze leemte te voorzien.

De onderzoekers kozen voor een kwalitatieve fenomenologische benadering om de gegevens van dertien mensen die TFH volgden te verzamelen en te analyseren. De onderzoekers maakten hierbij onder andere gebruik van semigestructureerde vragen en beeldmateriaal. Uit de analyse kwamen drie thema’s naar voren: TFH verbeterde bij cliënten het zelfbewustzijn en gevoelens van welzijn, bevorderde zelfzorg en motiveerde mensen tot ander gedrag, onder andere om stress beter te managen. Bovendien zagen ze het als een nuttige aanvulling op de reguliere zorg. Ook waardeerden zij de body-mindbenadering met feedback uit spiertesten.

De onderzoekers concluderen dat deze studie inzicht heeft gegeven in de ervaringen en impact van TFH op cliënten. Interventies faciliteerden kort samengevat zelfbewustzijn en welzijn en bevorderden zelfzorg. De uitkomsten van deze studie dragen bovendien bij aan een kennisbank die TFH-kinesiologen, andere therapeuten en consumenten kan informeren over TFH en een dialoog tussen deze groepen kan bevorderen.

Bronvermelding:
Maine, I. et al. ‘Touch for Health’ based kinesiology interventions: An innovative qualitative research exploring clients' perspectives. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 49, November 2022, 101643.