Is elektroacupunctuur effectief bij dyspepsie?

23 november 2020

Dyspepsie komt wereldwijd veel voor en leidt onder meer tot een opgeblazen, pijnlijk gevoel in de maagstreek en bemoeilijkt de vertering van voeding. Vaak worden acupunctuur en elektroacupunctuur gebruikt om patiënten te behandelen voor deze klachten in het maag-darmkanaal. Wetenschappers onderzochten of elektroacupunctuur inderdaad effectief is voor de behandeling van dyspepsie.

In Embase, PubMed en de Cochrane Library werd gezocht naar gerandomiseerde, gecontroleerde trials van de behandeling van dyspepsie met elektroacupunctuur. Uiteindelijk werden voor de review zeven klinische trials geselecteerd met gegevens van 853 patiënten. In de meta-analyse werden de gegevens onderzocht rond de effectiviteit van elektroacupunctuur in vergelijking tot medicatie en een placebobehandeling.

Met de review toonden de onderzoekers aan dat elektroacupunctuur de klinische symptomen significant kan verbeteren. In vergelijking met de placebobehandeling bleek de elektroacupunctuurbehandeling effectiever. Verder gaf elektroacupunctuur dezelfde therapeutische effecten als medicatie, zonder bijwerkingsverschijnselen. Met de kanttekening dat de review slechts een beperkt aantal studies bevatte, concluderen de onderzoekers dat elektroacupunctuur gebruikt kan worden als een effectieve en veilige behandeling van dyspepsie.

Bronvermelding:
Mao, X. et al. Electroacupuncture for the treatment of functional dyspepsia: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore), 2020 Nov 6;99(45):e23014.