Kan acupunctuur het rustelozebenensyndroom bij nierpatiënten verminderen?

24 Jun, 2024

Het rustelozebenensyndroom (RBS) komt veel voor bij patiënten die nierdialyse ondergaan. Deze studie werd uitgevoerd om de effectiviteit en veiligheid van acupunctuur te onderzoeken bij patiënten met ernstige nierziekten, die kampen met het rustelozebenensyndroom.

Deze enkelblinde, gerandomiseerde gecontroleerde studie werd uitgevoerd bij patiënten die willekeurig werden toegewezen aan de experimentele groep, die acupunctuur kreeg, of de controlegroep. Gegevens werden verzameld met behulp van de Internationale Rusteloze Benen Syndroom Beoordelingsschaal (IRLSRS), de Insomnia Severity Index (ISI) en hartslagvariabiliteit (HRV). Metingen werden uitgevoerd aan het begin van het onderzoek, na de behandelperiode (twaalf sessies in vier weken) en bij de follow-up na een week.

Van de deelnemers voltooiden 35 de studie, waaronder 18 in de experimentele groep en 17 in de controlegroep. Na de acupunctuurbehandeling waren de klachten betreffende rusteloze benen (IRLSRS) en slapeloosheid (ISI) significant verminderd in de experimentele groep; in de controlegroep niet. De HRV-resultaten lieten bovendien zien dat in de acupunctuurgroep de hoge hartfrequentie significant toenam en de lage hartfrequentie significant afnam.

De auteurs concluderen dat deze studie aantoont dat acupunctuur de symptomen van het rustelozebenensyndroom significant kan verbeteren.

Bronvermelding
Chen, J-M., & et al. (2024, 21 mei). Efficacy and Safety of Acupuncture for Restless Legs Syndrome in Patients with End-Stage Renal Disease: A Randomized-Controlled Trial at Hospital-Based Hemodialysis Center. Journal of Integrative and Complementary Medicine. published online.