Kan moxibustie helpen bij de behandeling van obesitas?

22 Jan, 2024

Moxibustie, ook wel moxatherapie of moxabranden genoemd, is een techniek uit de acupunctuur. Hierbij wordt warmte-energie naar een acupunt geleid, met als doel een tekort aan chi op te heffen en de chi-stroom te bevorderen. Deze therapie wordt ook gebruikt bij de behandeling en preventie van obesitas. Er was echter nog geen systematische review of meta-analyse uitgevoerd die de effectiviteit van moxibustie bij de behandeling van obesitas evalueert.

Deze studie van Kim et al. had tot doel de rol van moxibustie bij de behandeling van obesitas te onderzoeken. Diverse databases (Cochrane Central Register of Controlled Trials, EMBASE en MEDLINE/PubMed) werden doorzocht om alle gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) te identificeren die het effect van moxibustie op obesitas evalueerden. De primaire uitkomstmaat was lichaamsgewicht. De secundaire uitkomstmaten waren de body mass index (BMI), tailleomvang (WC), heupomvang (HC) en taille-heup ratio (WHR).

Elf RCT's met in totaal 761 deelnemers werden opgenomen in deze systematische review en meta-analyse. Andere interventies die in de analyses waren opgenomen, waren manuele acupunctuur, electroacupunctuur, embedment-therapie, kruidengeneeskunde en dieetcontrole.

Uit de meta-analyse bleek dat moxibustie, in combinatie met andere interventies, tot een significante vermindering van lichaamsgewicht en tailleomvang leidde. De therapie had daarentegen geen invloed op de heupomvang of taille-heupratio.

Bronvermelding:
Kim, H. et al. (2023, 14 december). Effect of Moxibustion Combined with Other Interventions on Body Weight Reduction in the Treatment of Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary. Medicine.