Kan transcraniële directe stroomstimulatie helpen bij het behouden van balans?

04 Mar, 2024

Op middelbare leeftijd komen vaak de eerste tekenen van een verminderd evenwicht. Door op die leeftijd te beginnen met balanstraining kan het valrisico op oudere leeftijd worden verlaagd. In deze studie is onderzocht of transcraniële directe stroomstimulatie een waardevolle aanvulling op deze balanstraining kan zijn. Transcraniële directe stroomstimulatie (tDCS) betreft een niet-invasieve en pijnloze hersenstimulerende behandeling die gebruik maakt van elektrische stroom om specifieke delen van de hersenen te stimuleren.

In dit onderzoek werden de 28 deelnemers willekeurig toegewezen aan de onderzoeksgroep of de controlegroep. De onderzoeksgroep kreeg actieve tDCS en balanstraining, de controlegroep nep-tDCS en balanstraining. De interventie duurde zes weken waarin beide groepen driemaal per week de balanstraining deden en de actieve of nepinterventie ontvingen. Dynamisch en statisch evenwicht werden beoordeeld aan de hand van veranderingen in zwaaiscores met open en gesloten ogen.

Uit de studie bleek dat in de onderzoeksgroep de zwaaiscores significant verbeterden. Bovendien werd de tDCS als veilig ervaren. De onderzoekers concluderen dat tDCS een veilige, waardevolle aanvulling kan zijn op de reguliere balanstraining om het evenwicht te verbeteren en het risico op vallen op oudere leeftijd te minimaliseren.

Bronvermelding:
Jung, J. & et al. (2024). Effect of Transcranial Direct Current Stimulation with Balance Training in a Middle-Aged Population: Randomized Double-Blind Sham-Controlled Trial. Journal of Integrative and Complementary Medicine.