Kennis van levensverhaal vermindert klachten chronischepijnpatiënten

01 Sep, 2021

Onder huisartsen is algemeen bekend dat hoe meer zij weten van het leven van hun patiënten, hoe beter de zorg is die zij kunnen bieden. Er zijn alleen nog niet veel studies gedaan die deze veronderstelling kunnen staven. In een recent onderzoek is gekeken welke voordelen het biedt als artsen bekend zijn met het levensverhaal van patiënten met chronische pijn.

Voor het onderzoek werden 125 patiënten met chronische pijn geselecteerd. Deze patiënten hadden daarnaast ook depressies en/of angsten en werden bovendien als ‘lastig’ gezien. Zij vulden een enquête in over hun arts-patiëntrelatie en werden geïnterviewd over hun levensverhaal. Verder vulden zij in: de McGill Pain Inventory (MPQ), de Zung Anxiety Inventory en de Center for Epidemiological Studies Depression Scale. Huisartsen vulden de Jefferson Physicians Empathy Scale in. Het invullen van de vragenlijsten werd elke vier maanden herhaald.

Gedurende het jaar bleek dat kennis van het levensverhaal de kwaliteit van de arts-patiëntrelatie significant verbeterde; dat ervoeren zowel de patiënten als de huisartsen. De empathie van de huisartsen nam bovendien significant toe. Verder nam op de MPQ-schaal de sensorische en affectieve pijn van de patiënten significant af. Er veranderde niets rond angst- en depressieve gevoelens.

De onderzoekers concluderen dat het opschrijven van het levensverhaal veel positieve effecten heeft. Het verbetert de relatie tussen arts en patiënt en helpt de pijn verzachten. Een interview duurt 90 tot 120 minuten en kan gedaan worden door bijvoorbeeld medische studenten of medisch assistenten. Dit maakt het volgens de onderzoekers een effectieve, efficiënte, kostenbesparende manier om chronische pijn te verminderen.

Bronvermelding:
Lewis Mehl-Madrona et al. Effects of a Life Story Interview on the Physician–Patient Relationship with Chronic Pain Patients in a Primary Care Setting. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 27, No. 8 Original Articles Published Online:16 Aug 2021.