Lichaam en geest trainen helpt depressieve adolescenten

09 Nov, 2020

Dertien procent van de Amerikaanse adolescenten heeft het afgelopen jaar een ernstige depressieve periode ervaren. Zestig procent van deze groep werd hiervoor niet behandeld. Een studie, uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen Indiana University en het Center for Mind-Body Medicin, evalueerde een Mind-Body Skills Group (MBSG)-programma dat als doel heeft depressieve gevoelens bij jongvolwassenen te verminderen.

Aan het onderzoek namen 43 adolescenten deel in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Een huisarts had bij hen een depressie vastgesteld. Zij deden mee aan een tien weken durend MBSG-programma, waarin ze oefenden met diverse vaardigheden, zoals meditatie, biofeedback, geleide meditaties en mindful eten. Verschillende maatstaven werden gebruikt om de data op drie momenten te registreren (bij aanvang, vlak na de interventie en drie maanden later): de Children’s Depression Inventory (CDI-2), Mindful Attention Awareness Scale en de Rumination subscale of the Children’s Response Styles Questionnaire.

Uit het onderzoek bleek dat bij deelnemers aan het programma de depressie significant afnam. Ook hadden zij significant minder last van piekeren en somberheid en minder problemen in de omgang met andere mensen. Bovendien verbeterde hun gevoel van eigenwaarde. Deze verbeteringen waren na drie maanden nog steeds behouden.

De onderzoekers concluderen dat de MBSG-interventie een innovatieve behandeloptie kan zijn voor depressieve adolescenten, die hiervoor bij de huisarts komen. Het kan eenvoudig worden geregeld in een eerstelijnsgezondheidscentrum, waar groepssessies met diverse zorgprofessionals kunnen plaatsvinden.

Bronvermelding:
Aalsma, M.C. et al., Mind-Body Skills Groups for Adolescents with Depression in Primary Care: A Pilot Study, Journal of Pediatric Health Care, 2020.