Manuele therapie bij het carpaletunnelsyndroom

18 Aug, 2022

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is een pijnlijke aandoening, die ontstaat door een zenuwbeklemming in de pols. Het doel van een recente systematische review was om vast te stellen in hoeverre manuele therapie effectief kan zijn om CTS te behandelen.

De onderzoekers selecteerden voor de systematische review zes studies met in totaal 211 casussen in de interventiegroep en 211 casussen in de controlegroep. De kwaliteit van de studies was hoog. Resultaten werden gemeten aan de hand van de Boston carpal tunnel questionnaire Symptom Severity score.

Uit deze meta-analyse bleek dat manuele therapie en gerelateerde interventies beter hielpen dan andere therapie├źn. Ze waren succesvoller in het verzachten van de symptomen van CTS en het bevorderen van het herstel van de handfunctie. De onderzoekers raden dan ook aan om manuele therapie en gerelateerde behandelingen te overwegen bij de behandeling van CTS.

Bronvermelding:
Du, J. et al. Manual Therapy and Related Interventions for Carpal Tunnel Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 27 july 2022.