Massage helpt jonge kinderen met acute diarree

22 Feb, 2021

Acute diarree komt vaak bij jonge kinderen voor, vooral bij kinderen onder de vijf jaar. Er zijn veel oorzaken aan te wijzen, zoals een virus of bacteriële infectie, malabsorptie of het prikkelbaredarmsyndroom. Te late behandeling kan dehydratie of een disbalans in elektrolyten veroorzaken, of zelfs tot de dood leiden. Vaak wordt alleen farmacotherapie ingezet, denk aan rehydratiezouten en het medicijn loperamide.

In China kiezen veel traditionele artsen voor een andere behandeltherapie, namelijk met massages. Om de klinische effectiviteit en mogelijke risico’s van deze massagetherapie vast te stellen, werd een meta-analyse uitgevoerd. Hiervoor werden de gegevens van 26 studies onderzocht met gegevens van 2644 kinderen met acute diarree. De interventies in deze studies konden als volgt ingedeeld worden: alleen massagetherapie, massagetherapie gecombineerd met andere niet-farmacologische middelen (zoals acupressuur) of farmacotherapie (de controlegroep).

Uit de meta-analyse bleek dat pediatrische massage significant beter hielp dan een behandeling met medicatie (farmacotherapie). En wel op drie vlakken: de massages bleken klinisch effectiever, er genazen meer kinderen met massage en bovendien werden zij sneller beter.

De onderzoekers concluderen dat massage als therapie een goede manier is om kinderen voor acute diarree te behandelen. Ze plaatsen de kanttekening dat het bewijs nog wel zwak is, vanwege mogelijke bias bij de opgenomen studies. Zij raden daarom aan om nog meer gedegen gerandomiseerde gecontroleerde studies te doen die de effectiviteit van pediatrische massage verder ondersteunen.

Bronvermelding:
Gao, L., et al. Paediatric massage for treatment of acute diarrhoea in children: a meta-analysis. BMC Complementary and Alternative Medicine 18, artikelnr 257 (2018).