Meta-analyse: massages en reflexologie verlichten klachten bij multiple sclerose

10 Nov, 2022

Multiple sclerose (MS) heeft veel invloed op de fysieke en mentale gezondheid van patiënten. Uit eerdere studies is al gebleken dat manuele therapieën de symptomen van MS kunnen verzachten. De conclusies uit deze onderzoeken waren echter tegenstrijdig. Het doel van een recente meta-analyse was de effectiviteit en veiligheid van massages en reflexologie helder vast te stellen.

De onderzoekers selecteerden uit acht databases tien geschikte gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) met in totaal 631 patiënten. Uit de meta-analyse bleek dat massages een significante verbetering gaven op moeheid, pijn en spasmen bij patiënten met MS. Met betrekking tot reflexologie werd geconstateerd dat het effectief was om de pijn bij MS-patiënten te verminderen. Er werden in de studies geen bijwerkingen gerapporteerd.

De onderzoekers concluderen uit deze meta-analyse dat er sterk bewijs is dat massages geschikt zijn om bij MS-patiënten moeheid, pijn en spasmen te verlichten. Wat betreft reflexologie geldt dit alleen voor pijnklachten. Artsen kunnen deze therapieën in overweging nemen als veilige en effectieve aanvullende behandeling, geven de onderzoekers aan. Al vinden zij ook dat er grotere RCT’s nodig zijn om de resultaten van deze review te bevestigen.

Bronvermelding:
Zhang, T. et al. The Efficacy and Safety of Manual Therapy for Symptoms Associated with Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine, vol. 28, no. 10, 12 oct 2022.