Mindfulness helpt ouders van kinderen met chronische aandoeningen

31 Mar, 2021

Chronische medische aandoeningen komen steeds meer voor onder kinderen en adolescenten. Zij lopen hierdoor een verhoogd risico om depressief te worden of een angst- of posttraumatische stressstoornis te ontwikkelen. Hun ouders lopen ook een verhoogd risico op psychische aandoeningen, omdat zij veel moeilijkheden ervaren bij de begeleiding van hun kind. En dit kan het functioneren van het kind weer negatief beïnvloeden.

Ouders geven aan dat zij om allerlei redenen last hebben van stress, bijvoorbeeld vanwege de hoge zorgkosten, de vele medische afspraken, het begeleiden van de complexe en veeleisende behandelingen en de vaak langdurige ziekenhuisopnames van hun kind.

In een systematische review is onderzocht in hoeverre mindfulness of acceptatie-interventies deze ouders kunnen helpen. Hiervoor hebben de onderzoekers gezocht naar relevante studies in diverse databases, waaronder EMBASE, MEDLINE, PsycINFO, EBM Reviews Databases en Cochrane Database. In totaal werden achttien studies verzameld met 793 ouders die aan de criteria voldeden.

De belangrijkste uitkomst van de review is dat bijna alle studies (veertien) statistisch significante gunstige uitkomsten lieten zien na de mindfulness- en acceptatie-interventies. De psychologische flexibiliteit van de ouders nam toe na de therapieën, evenals het gevoel van aanvaarding en de mindfulness-vaardigheden. De onderzoekers plaatsen de kanttekeningen dat de review slechts een klein aantal studies betrof en dat niet-Engelstalige studies buiten beschouwing zijn gelaten.

Bronvermelding:
Ruskin, D. et al. Mindfulness and Acceptance Interventions for Parents of Children and Adolescents Diagnosed with Chronic Medical Conditions: A Systematic Review. JACM, vol. 27, no. 2, Pages:120–135, 12 feb 2021.